KOMITET NAUKOWY


Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs - Przewodniczący Komitetu Naukowego

Wykładowcy:
Dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska 
Prof. dr hab. n. med. Janina Markowska
Prof. dr hab. n. med. Ewa Markwitz – Nowak
Dr hab. n. med. Beata Piątkowska - Jakubas
Prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek

Prof. dr hab. n. med. Hubert Huras
Prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia 
Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski 
Dr hab. n. med. Bogdan Michalski
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pityński
Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec 
Prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak 
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach 
Prof. dr hab. n. med. Władysław Sułowicz 
Prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek
Dr hab. n. med. Dariusz Wydra
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer

Komitet Organizacyjny:
Lidia Zelek - Dyrektor Szpitala w Nowym Sączu

Dr Radosław Kosobucki
Dr n. med. Paweł Dymek
Dr Robert Bakalarz

Patronat Honorowy

 

Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia RP

 
 
Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego