KONTAKT


ORGANIZATOR LOGISTYCZNY
Grupa Trip J. Chechliński Sp. K.
ul. Biały Kamień 8/5
02-525 Warszawa
NIP: 521-34-84-786​

 
Osoba koordynująca:
Katarzyna Polakowska-Łyś

tel. + 48 18 20 20 217
e-mail: katarzyna.polakowska@trip.pl


 


Patronat Honorowy

 

Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia RP

 
 
Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego