OPŁATA ZJAZDOWA

 
  rejestracja do dnia 31.05.2018 r. 
10.06.2018 r.
rejestracja po dniu 31.05.2018 r.  10.06.2018 rejestracja w czasie konferencji 
uczestnik  600 zł 750 zł 1250 zł
członek PTGO 500 zł 650 zł 1000 zł
uczestnik w trakcie specjalizacji 500 zł 650 zł 1000 zł
student* 180 zł 200 zł 250 zł
osoba towarzysząca 250 zł 300 zł 400 zł
* potwierdzenie statusu studenta: numer legitymacji oraz nazwa Uczelni są wymagane podczas rejestracji
 
LEKARZY STAŻYSTÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z: katarzyna.polakowska@trip.pl

Opłata zjazdowa dla uczestników zawiera: 
udział w obradach
materiały zjazdowe
certyfikat
obiad w dniu 12.10.2018 r.
serwisy kawowe w dniu 12.10.2018 r.
kolację w dniu 12.10.2018 r.

Opłata za osobę towarzyszącą zawiera:
obiad w dniu 12.10.2018 r.
kolację w dniu 12.10.2018 r.
 

*Studenci zwolnieni są z opłaty zjazdowej, natomniast kwota do zapłaty dotyczy wyżywienia podczas zjazdu (obiad, przerwy kawowe, kolacja w dniu 12.10.2018 r.)
 
  
INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE 11 października 2018 r.*
Bezpłatny udział dla zarejestrowanych uczestników
wyłącznie po zaznaczeniu opcji WARSZTATY w formularzu rejestracji! 


UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

OPCJONALNIE
*kolacja z Wykładowcami wraz z występem artystycznym w dniu 11.10.2018 r.
cena: 150 zł
*kolacja oraz występ artystyczny nie są finansowane z środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE
 

OPŁATA ZJAZDOWA NIE OBEJMUJE REZERWACJI HOTELU

(udziału w kolacji z Wykładowcami
można dokonać w formularzu rejestracji)

-----------------------------------------------------------------------------


FAKTURA
Uczestnik otrzyma fakturę o tytule "udział w konferencji".

dane do przelewu:  
Grupa Trip J. Chechliński Sp. K.
ul. Biały Kamień 8/5
02-525 Warszawa
NIP: 521-34-84-786    
nazwa banku: Deutsche Bank
Konto: 71 1910 1048 2205 0063 8623 0001
właściwy tytuł przelewu: onkogin2018 imię oraz nazwisko uczestnika

Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli opis przelewu nie umożliwia identyfikacji Uczestnika

Faktura zostanie przesłana drogą mailową.
Jeżeli wiadomość nie dotrze do głównej skrzynki odbiorczej, prosimy sprawdzić katalog spam
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WARUNKI ANULACJI REZERWACJI 
w przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym   
niż na 50 dni przed rozpoczęciem pobytu/konferencji, zamawiający   
zapłaci odszkodowanie wg następujących zasad:  
- anulacja pomiędzy 50 a 30 dniem - 25% wartości zlecenia  
- anulacja pomiędzy 29 a 21 dniem - 50% wartości zlecenia   
- anulacja pomiędzy 20 a 8 dniem - 75% wartości zlecenia   
- poniżej 7 dni - 100% wartości zlecenia

Patronat Honorowy

 

Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia RP

 
 
Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego