Program


Program w wersji pdf. dostępny jest tutaj

12 Października 2018

09:45 - 10:15
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs
Przywitanie uczestników, oficjalne wystąpienia

10:15 - 12:00
Sesja I
Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Byrski
Dr hab. n. med. Małgorzata Klimek

10:15 - 10:30
Prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek
Terapia personalizowana w ginekologii onkologicznej. Czy jest potrzebna współpraca ginekolog-genetyk kliniczny?

10:30 - 10:45
Prof. dr hab. n. med. Ewa Nowak – Markwitz
Era markerów molekularnych nowotworów narządów płciowych - jak zmienią nasze myślenie o raku?

10:45 - 11:00
Prof. dr hab. n. med. Beata Piątkowska -Jakubas
Czy jest miejsce dla wysokodawkowej chemioterapii wspartej autotransplantacją komórek hematopoetycznych u chorych na nowotwory narządu rodnego.

11:00 - 11:15
Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski
Rola bakterii w leczeniu nowotworów.
11:15 - 11:30
Dyskusja

11:30 - 12:00
Przerwa kawowa

12:00 - 13:15
Sesja II
Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Paweł Kamiński
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora

12:00 - 12:15
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer
Histeroskopia w diagnostyce i leczeniu AUB.

12:15 - 12:30
Dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska 
Diagnostyka obrazowa nowotworów ginekologicznych.

12:30 - 12:45
Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec 
Powikłania sercowo-naczyniowe u pacjentek z chorobami nowotworowymi.

12:45 - 13:00
Prof. dr hab. n. med. Władysław Sułowicz
Ostre i przewlekłe uszkodzenie nerek u chorych na nowotwory narządu rodnego.

13:00 - 13:15
Dyskusja

13:15 - 15:00
Przerwa obiadowa

15:00 - 16:30
Sesja III
Prowadzący:

Prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Karolewski
Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek
Dr hab. n. med. Janusz Menkiszak 

15:00 - 15:15
Prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak
Rak jajnika w ciąży.

15:15 - 15:30
Prof. dr hab. n. med. Hubert Huras
Ciężarna z chorobą nowotworową.

15:30 - 15:45
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
Różnicowanie między mięśniakami a mięsakami.

15:45 - 16:00
Prof. dr hab. n. med. Janina Markowska 
Komórki macierzyste raka jako tarcza dla terapii celowanej.

16:00 - 16:15
Prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek
dr n. med. Maciej Harat

Przerzuty do CSN, diagnostyka i leczenie.

16:15 - 16:30
Dyskusja

16:30 - 16:45
Przerwa kawowa

16:45 - 17:45
Sesja IV
Prowadzący:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof  Cendrowski
Dr hab. n. med. Hubert Wolski
Dr hab. n. med. Anita Chudecka– Głaz, prof. nadzw. PUM 

16:45 - 17:00
Dr hab. n. med. Dariusz Wydra
Od prostej do radykalnej  hysterectomii  w raku szyjki macicy.

17:00 - 17:15
Dr hab. n. med. Bogdan Michalski
Biologia molekularna fenotypów komórki nowotworowej

17:15 - 17:30
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach
Dojrzały mężczyzna, jako partner.

17:30 - 17:45
Prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia
Od optoelektroniki do metylacji wybranych genów, czyli co nowego diagnostyce patologii szyjki macicy.

17:45
Dyskusja, zakończenie konferencji,
zaproszenie na kolejne spotkanie

18:30 - 19:30
Spotkanie Konsultanta Krajowego z Konsultantem Wojewódzkim
Wykład: Dr med. Marek Jasiówka - Immunoterapia celowana w leczeniu chorych na zaawansowanego raka jajnika.

20:00
Kolacja

Patronat Honorowy

 

Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia RP

 
 
Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego